• Bowling vereniging Heerlen
 • Bowling vereniging Heerlen

Home

 • Contributie SBV deelnemers Leagues Sittard

  Beste teamcaptains maandag- en donderdagleague. Hierbij wil ik kort de afspraken in herinnering brengen, zoals die zijn gemaakt op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 1 juni 2022:: 1. Er hoeft geen contributie te worden betaald voor het lidmaatschap van de BVH zelf; 2. Voor degene die het afgelopen seizoen reeds lid waren van de BVH [...]

 • Overlijden Sjir Notermans

  Na een kort ziekbed is op zaterdag 11 juni jl. Sjir Notermans op 70 jarige leeftijd overleden. Sjir was een actief lid van de vereniging, hij heeft meer dan 10 jaar de jeugd begeleid en was vele jaren lid van de kascontrolecommissie. Voor het werk wat Sjir heeft gedaan voor de vereniging is het bestuur [...]

 • Info Leagues seizoen 2021-2022

  Beste leden. Inmiddels is de inschrijvingstermijn voor de leagues al ruim verstreken, is er duidelijkheid dat wij niet terug kunnen gaan naar Heerlen (zie het verhaal op de site) en is de donderdagleague al naar Sittard verhuisd (gaan daar op de dinsdag spelen met 12 teams). Ook is gebleken dat een duidelijke meerderheid van de [...]

 • BVH heeft geen thuisbowling meer.

  Beste leden van de BVH. Ik wil jullie graag namens het bestuur van de BVH op de hoogte brengen van de stand van zaken met betrekking tot bowling Hoeve de Aar in Heerlen. De potentiële kopers hebben afgehaakt, de borden “Te koop” zijn verwijderd en de huidige ondernemers gaan (voorlopig?) door met de exploitatie van [...]

 • Update 28 juni 2021

  Beste leden van de BVH.  Zoals het er nu naar uitziet, is de kans groot, dat ons bowlingcentrum Hoeve de Aar wordt verkocht aan een exploitant, die aan dit pand een andere horecabestemming wil geven. Dat betekent zo goed als zeker dat het voorbij is met bowlen en dat wij ons als vereniging op de [...]

 • Update BVH 20 juni 2021

  Deze brief is zowel in Nederlands als in Duits. Dieser Brief ist sowohl in Niederländisch als auch in Deutsch. Aan alle leden van de Bowlingvereniging Heerlen. Het bestuur van de BVH benadert u hierbij via deze brief. Dat is ongebruikelijk, maar het zijn dan ook turbulente tijden voor onze vereniging. Sinds maart 2020 liggen de [...]

 • Nieuws BVH – Bowling Hoeve de Aar 26 april 2021

  Dag leden van de BVH. Het is al weer lang geleden – misschien te lang – dat vanuit het bestuur in jullie richting is gecommuniceerd. Nu de eerste versoepelingen in deze coronapandemie er aan lijken te komen, is het ook tijd om te kijken naar de huidige situatie van onze bowlingvereniging en – niet minder [...]

 • Bericht NBF – Nationale Trio Leagues

  Beste leden, Bericht van de NBF met betrekking tot de Nationale Trio Leagues Tijdens de laatste NBF bestuursvergadering (25 november) werd al snel duidelijk dat bij allen de sterke overtuiging leeft dat een start van de Nationale Trio Leagues in januari 2021 eigenlijk geen haalbare kaart is. De duur van de huidige semi-lockdown, het feit [...]

 • Verhuisbericht Pro-shop Dan & Kelly

  Verhuisbericht Het nieuwe adres is: Pro-shop Dan & Kelly Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 20 6419 BL  Heerlen      

 • STOP Huisleagues BVH

  Beste leden, De Gemeente Heerlen heeft Bowling & Partyhoeve De Aar gelijkgesteld met een sportkantine. Omdat in sportkantines geen consumpties mogen worden verstrekt heeft de directie van Bowling & Partyhoeve De Aar besloten om tijdelijk te sluiten. Hierdoor is het voor de BVH niet mogelijk om de huisleagues voort te zetten, deze zijn daarom vanaf [...]