• Bowling vereniging Heerlen
 • Bowling vereniging Heerlen

Home

 • Modernisering pasgemiddelden

  Beste leden, Tijdens de Bondsvergadering van 10 juni jl. is het voorstel ‘modernisering pasgemiddelden’ gepresenteerd door de heren Jack Edelaar en Jelle IJlst (BV Haarlemmermeer). Zie bijlagen. Het voorstel is niet direct in stemming gebracht, de bondsvergadering heeft ingestemd met de suggestie van het NBF-bestuur een commissie in te stellen om het voorstel nader te [...]

 • 20e BVVeldhoven toernooi

  Beste leden, Graag aandacht voor onderstaande mail van BV Veldhoven. Graag willen wij onze 20e editie van het BVVeldhoven toernooi bij jullie leden onder de aandacht brengen. Het is een jubileum editie dus we maken er graag een groot feest van met veel deelnemers. Op dit moment van schrijven zitten we op zo’n 130 deelnemers [...]

 • Stedenontmoeting 1 en 2 april 2023 Apeldoorn

  Beste leden, De NBF organiseert een vernieuwde Stedenontmoeting op 1 en 2 april 2023. Na de tegenvallende inschrijvingen in voorgaande edities heeft men gekozen voor een nieuwe opzet. U kunt nog inschrijven, zie onderstaande links voor nadere informatie over de inschrijving. – informatie – inschrijfformulier – voorlopige deelnemerslijst      

 • Contributie SBV deelnemers Leagues Sittard

  Beste teamcaptains maandag- en donderdagleague. Hierbij wil ik kort de afspraken in herinnering brengen, zoals die zijn gemaakt op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 1 juni 2022:: 1. Er hoeft geen contributie te worden betaald voor het lidmaatschap van de BVH zelf; 2. Voor degene die het afgelopen seizoen reeds lid waren van de BVH [...]

 • Overlijden Sjir Notermans

  Na een kort ziekbed is op zaterdag 11 juni jl. Sjir Notermans op 70 jarige leeftijd overleden. Sjir was een actief lid van de vereniging, hij heeft meer dan 10 jaar de jeugd begeleid en was vele jaren lid van de kascontrolecommissie. Voor het werk wat Sjir heeft gedaan voor de vereniging is het bestuur [...]

 • Verhuisbericht Pro-shop Dan & Kelly

  Verhuisbericht Het nieuwe adres is: Pro-shop Dan & Kelly Dr. Ir. Ross van Lennepstraat 20 6419 BL  Heerlen