Een woord van de voorzitter

Datum: 10 apr 2019

Beste leden,
Het seizoen loopt bijna op zijn eind, ook mijn periode als speler en voorzitter in Heerlen is dan voorbij. Tijd om terug te kijken en een beetje vooruit.
Helaas is het niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de verenigingen. Ook wij kampen, net als alle andere verenigingen, met een daling van het aantal leden.
Deze daling is al meerdere jaren gaande, maar door de komst van spelers van B.V. Maastricht kregen wij enkele jaren geleden weer een boost.

Na dat seizoen zijn er wederom enkele spelers mee gestopt en die trend hield aan. Ook aan het eind van dit seizoen zullen er weer leden zijn die stoppen met
deze leuke, maar prijzige sport.
Eén taak van een voorzitter is het beleggen van een Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens de ALV is het nodig dat minimaal 50% van de leden aanwezig
moet zijn om veranderingen en /of aanpassingen goed te keuren. Mocht dit aantal niet behaald worden, dan dient er nogmaals een ALV georganiseerd te worden.
Nu er al een aantal jaar het quotum van 50% niet gehaald wordt, hebben wij vorig jaar besloten om alleen nog de leaguevergaderingen te organiseren. Hierin
worden de belangrijkste zaken m.b.t. de leagues besproken.

Mochten er leden zijn die de jaarverslagen in willen zien, kunnen zich melden bij het bestuur. Zijn er leden die in het bestuur plaats willen nemen, graag melden
bij één van de bestuursleden.
Na de verenigingskampioenschappen, de slotdagen en een laatste bestuursvergadering zit het er dan echt op. Ik ga Limburg verlaten, als voorzitter laat ik een
gezonde vereniging achter en hoop dat er in de komende jaren weer leden bij komen om de spanning in de competities weer terug te brengen.
Alle leden die zijn gestopt en stoppen, wil ik bedanken voor hun inzet en gezelligheid de afgelopen jaren.
De leden die nog door gaan, heel veel sportieve en vooral gezellige avonden/weekenden toe gewenst.
Met een strike als groet,
Dennis Oostveen

Voorzitter Bowling Vereniging Heerlen

Nieuws