NBF Ledenonderzoek 2020

Datum: 20 mei 2020

Geachte heer/mevrouw,

Mijn naam is René Riecker, stagiair bij de NBF. De NBF doet regelmatig onderzoek om te toetsen of de ambities die de bond
voor de toekomst heeft nog aansluiten bij de wensen en behoeftes van de leden.
Zo deed de NBF eerder dit seizoen al onderzoek onder alle verenigingen en onder bowlingcentra.

Nu zijn de sporters aan de beurt. Het doel van deze enquête is om de waarde van het lidmaatschap te vergroten.
Om echt voor waardevolle input te zorgen, is het van belang dat zoveel mogelijk leden de vragenlijst invullen.
Daarom vragen wij u om de vragenlijst in te vullen.

Door volgende link te openen, kunt u de vragenlijst openen. De sluitingsdatum is 31 mei 2020.
Link: https://surveys.enalyzer.com/?pid=f8difit8

Onder alle respondenten verloot de NBF 2x een uur gratis bowlen voor 4 personen in het centrum van de betreffende vereniging.

Met sportieve groet,

Team NBF

 

Nieuws