Aanmelding BVH Leagues 2020-2021

Datum: 06 aug 2020

Beste leden van de Bowling Vereniging Heerlen.

Het bowling leven start langzaam weer op. Sinds 1 juli is ons bowlingcentrum weer geopend. Weliswaar met de nodige beperkingen door het coronavirus, maar degenen die willen, kunnen weer.

Uiteraard weten wij als bestuur van onze vereniging ook niet of en hoelang dit goed blijft gaan en of er straks van overheidswege weer nieuwe maatregelen en beperkingen worden opgelegd. Maar ondanks alle onzekerheden willen wij toch onder onze leden gaan peilen of er voldoende belangstelling is om ook komend seizoen aan één of meerdere leagues deel te nemen.

Vanuit het bestuur zouden wij de volgende leagues kunnen organiseren:
1. een dubbel league op dinsdag (3 games);
2. een single league op dinsdag (3 games) aansluitend aan de dubbel league;
3. een trio league op woensdag (3 games).
De dubbel league op dinsdag en de trio league op woensdag zijn oude bekenden. De single league op dinsdag willen wij een formeler karakter geven, omdat de vrijblijvende formule van het vorige seizoen in onze optiek onvoldoende mogelijkheden bood.

De vraag aan onze leden is nu: wie wil aan welke league deelnemen? Uiteraard kan iedereen zich persoonlijk voor de single league opgeven. De dubbel en trio league bij voorkeur als compleet team.

Hoe kunt u zich opgeven?
Bij voorkeur via mail aan een van de bestuursleden:
robhensgens@gmail.com
leoederveen@gmail.com
arthurswaalf@ziggo.nl
moone407@planet.nl

Tot wanneer kunt u zich opgeven?
Het bestuur streeft er naar om op 8 september 2020 weer met de leagues te starten. Maar wij zullen op tijd moeten kunnen reageren, als blijkt dat er te weinig animo is voor één of meerdere leagues. Dan moeten wij mogelijk met een ander voorstel komen. Daarom het verzoek om u zo spoedig mogelijk op te geven waarbij wij als uiterste datum 17 augustus 2020 aanhouden.

Dan nog een laatste verzoek.
Het is jullie misschien ook opgevallen, dat er wel vaker discussies zijn over reglementen en diverse speelwijzen, zoals bijvoorbeeld over de hoogte van de handicap, het aantal te spelen games enzovoorts. Discussie is prima, maar de discussie afsluiten met de woorden: “dan stop ik / wij” hopen wij dit seizoen niet te horen. Wij kunnen het niet iedereen volledig naar de zin maken.

Als bestuur willen wij afsluiten met het volgende: het zou mooi zijn als wij – als Bowlingvereniging Heerlen – in dit jubileumjaar, waarin onze vereniging 50 jaar bestaat, voldoende leden behouden en meerdere leagues kunnen organiseren. Dus: betaal uw contributie op tijd (mocht u dat nog niet hebben gedaan) en geef u op om deel te nemen aan één of meerdere leagues.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de B.V.H.

Nieuws