Definitieve start BVH Leagues 2020-2021

Datum: 16 sep 2020

Beste leden,

Op dinsdag 8 september 2020 heeft het bestuur van de BVH de mogelijkheden bekeken om “coronaproof” leagues te organiseren en wij zijn tot de conclusie gekomen dat dit kan. Vanuit het bowlinghuis is contact geweest met de gemeente Heerlen en van daaruit is groen licht gegeven om de banen naast elkaar te gebruiken tijdens de leagues. Daarbij is van belang dat degene die niet gooien op een vaste plek blijven zitten. Buiten de spelersruimte blijft de 1,5 meter maatregel van toepassing.

Daarom heeft het bestuur besloten om de dinsdag dubbelleague en de woensdag trioleague te starten en wel op dinsdag 22 september en woensdag 23 september.

Op de eerste leaguedag zullen wij beginnen met een korte instructie waarin duidelijk wordt aangegeven onder welke voorwaarden wij zullen gaan spelen. Daarom het verzoek aan alle spelers om TIJDIG aanwezig te zijn. Instructie start op dinsdag om 19.45 uur en op woensdag om 20.00 uur. Aansluitend is er enkele minuten de tijd om in te gooien, waarna de league kan starten.

Nieuws