Contributie SBV deelnemers Leagues Sittard

Datum: 03 jul 2022

Beste teamcaptains maandag- en donderdagleague.

Hierbij wil ik kort de afspraken in herinnering brengen, zoals die zijn gemaakt op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 1 juni 2022::

1. Er hoeft geen contributie te worden betaald voor het lidmaatschap van de BVH zelf;

2. Voor degene die het afgelopen seizoen reeds lid waren van de BVH zal het (dubbel)lidmaatschap van de NBF worden betaald vanuit de kas van de BVH. Hiervoor hoeven jullie zelf geen actie te ondernemen; dit wordt geregeld door de penningmeester;

3, De leden van de BVH, die deelnemen aan een door de Sittardse Bowlingvereniging georganiseerde league, dienen dubbellid te worden bij deze vereniging. De aanmelding van de spelers / speelsters, waarvan op 1 juni 2022 bekend was, dat zij het komende seizoen aan een of meerdere leagues gaan deelnemen, wordt verzorgd door het bestuur van de BVH (is reeds gebeurd). Als er nog leden zijn, die na 1 juni 2022 besluiten om aan een league van de SBV te gaan deelnemen, dan moeten zij zich zelf opgeven;

4. De contributie voor dit dubbellidmaatschap dient door de betreffende leden zelf te worden gedaan. Voor een senior lid zijn de kosten voor het komende seizoen € 29. Deze moeten worden voldaan voor 1 september 2022 op rekeningnummer NL84RABO0147628857 ten name van Sittardse Bowlingvereniging, onder vermelding van de naam en het NBF lidnummer.

De teamcaptains dienen de spelers van hun team zelf van het bovenstaande in kennis te stellen.

Iedereen een fijne vakantie toegewenst

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de BVH

Nieuws