Modernisering pasgemiddelden

Datum: 24 aug 2023

Beste leden,

Tijdens de Bondsvergadering van 10 juni jl. is het voorstel
‘modernisering pasgemiddelden’ gepresenteerd door de heren Jack Edelaar
en Jelle IJlst (BV Haarlemmermeer). Zie bijlagen. Het voorstel is niet
direct in stemming gebracht, de bondsvergadering heeft ingestemd met de
suggestie van het NBF-bestuur een commissie in te stellen om het
voorstel nader te onderzoeken en uit te werken. Voor deze nieuw te
vormen commissie is de NBF op zoek naar vier leden die in de commissie
zitting willen nemen. Daarnaast ontvangen we graag reacties & vragen op
het voorstel, zodat de commissie volledig onderzoek kan doen.

WIE ZOEKEN WIJ?
Bowlers die mee willen denken over het voorstel. Bowlers uit alle
verschillende categorieën, dus niet alleen A-klasse bowlers of coaches.

WAT VRAGEN WIJ?
Een tijdsinvestering van ongeveer 10 uur per maand, gedurende de periode
van september 2023 tot en met juni 2024. Verwacht wordt dat er ongeveer
één keer per maand (digitaal) vergaderd wordt. Fysieke vergaderingen
worden georganiseerd in de Randstad, houd daar rekening mee. Daarnaast
worden er voorbereidende werkzaamheden van de deelnemers verwacht.

GOED OM TE WETEN
De commissie bestaat idealiter uit maximaal 7 personen. Naast Jack
Edelaar, Jelle IJlst en een vertegenwoordiger van de NBF is er nog plek
voor vier andere leden. Bij meerdere aanmeldingen wordt gekeken naar de
eerder genoemde categorieën en wordt in overleg besloten wie er zitting
mag nemen in de commissie.

Herken jij jezelf of in bovengenoemde omschrijving of ken je een lid van
de vereniging die in het profiel past en wil jij of het lid graag
meedenken met de commissie, geef je dan op! Je kunt je aanmelding t/m 25
augustus 2023 sturen naar secretariaat@nbfbowlen.nl.

DEEL JOUW REACTIE OF VRAGEN MET DE COMMISSIE
Om mee te denken hoef je niet per se zitting te nemen in de commissie.
Jouw reactie of vragen m.b.t. het voorstel mogen t/m 6 september 2023
gemaild worden naar secretariaat@nbfbowlen.nl. De commissie neemt jouw
input vervolgens mee in het onderzoek dat volgt. In de bijlage tref je
het voorstel nog een keer aan.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Richard Addae
Bestuurslid Breedtesport en Verenigingen

Link: Ingezonden stuk d.d. 07-05-2023 mbt. modernisering pasgemiddelden

 

Nieuws